Skole skal få sikrere vei

Adkomsten til Berg skole i Senjahopen vurderes som trafikkfarlig og dårlig, bratt og utilgjengelig som den er. Nå skal den utbedres.

NY ADKOMST Den nye adkomsten til Berg skole skal legges på nedre side og sørsida av skolen. I dag er adkomsten på nordsida, og den er bratt og utilgjengelig.  Foto: Birger Caspersen

nyheter

Berg kommune har hatt Asplan Viak til å vurdere nye veiløsninger, og kommunestyret i Berg vedtok i siste møte å gå for alterntiv B.

Det innebærer at nedre del av eksisterende skolevei beholdes opp til eksisterende parkerings-/snuplass, mens det lages en ny adkomstvei på nedre side og sørside av skolen.

Etter forslag fra Berg Ap vedtok kommunestyret også, med 14 mot en stemme, å sette av areal i kommunens arealplan til en øvre vei fra skolen og sørover. Rådmannen mener at en vei her vil åpne for flere boliger og avlaste trafikken som går gjennom Senjahopen i dag.