Kutter 22 årsverk i Senjahopen

Det er i dag cirka 70 årsverk ved hjørnesteinsbedriften Nergård i Senjahopen. Nå kuttes 22 av dem.

BETYDELIG 22 av 70 årsverk ved hjørnesteinsbedriften Nergård kuttes nå. 

nyheter

I forrige uke ble oppsigelsesbrevene sendt i posten til de ansatte. Det bekrefter ledelsen i Nergård AS overfor Folkebladet torsdag. Allerede i april varslet konsernet om at Nergårds avdeling i Senjahopen står foran oppsigelser grunnet ulønnsom drift over mange år. Nå er det klart at det er 22 av totalt 70 årsverk som kuttes ved hjørnesteinsbedriften i bygda.

– Det er klart at det er betydelige kutt, sier konsernsjef Ari Josefsson.