Ordføreren savner informasjon fra Nergård

Ordfører Roar-Åge Jakobsen i Berg synes det er bekymringsfullt dersom omstillinga i Nergård fører til reduksjon i Senjahopen.

SAVNER INFORMASJON: Ordfører Roar Åge Jakobsen er godt fornøyd.   Foto: Carina Hansen

nyheter

Han er videre kritisk til at kommunen ikke har fått noen informasjon om hva konsernet tenker framover.


Nergård AS varsler omstrukturering i Senjahopen

– Vil medføre oppsigelser

Ulønnsom drift over mange år er årsaken til at Nergårds avdelinger i Senjahopen nå står foran oppsigelser og omstrukturering.

– Jeg har bedt om det helt siden det for ett år siden ble endringer på eiersida. Men jeg har ikke hørt noe. Dessverre. Senere har vi sett at de nye eierne har gjort grep, blant annet utskifting av ledere og flytting av rederikontoret i Harstad til Tromsø, noe som bare har forsterket behovet for å vite hva som foregår.

Nergård er en hjørnestein som har stor betydning, ikke bare for Senjahopen og Berg, men også for Torsken og Lenvik og kommende Senja kommune. Derfor forventer jeg at vi blir informert, sier Jakobsen.