Jobber fortsatt med hvilken region de skal tilhøre

Grunnet endringer avkommunegrenser og hvor kommunene søker å samarbeide tar nå Lavangen diskusjonen om hvor de skal høre heime.

HVOR GÅR VI? Formannskapet diskuterte mandag hvilken retning man skal samarbeide med andre kommuner og avventer til andre har tatt sine beslutninger. F.v. Ordfører Bernhardt Halvorsen (Sp), varaordfører Kristine Haugen (Ap), Ludvik Ingebrigtsen (Sp), Klaus Larsen(Ap), Asveig Antonsen (H), rådmann Erling Hanssen og ass. rådmann Ingrid Hammer.  Foto: Ulf Antonsen

nyheter

I dag er Lavangen knyttet opp til Sør-Troms regionråd med syv samarbeidende kommuner rundt Harstad sammen med bl.a. Salangen og Gratangen siden 2005.

Store endringer

Formannskapet har mandag diskutert regionsamarbeidet på grunn av endringer i kommunegrenser og hvilke nye regiontilknytninger som dannes. Sentrale myndigheter har for noen år siden tatt initiativ til en prosess som har bidratt til at mange kart må tegnes om. For 2020 vil det kommunekartet vi kjenner i dag være betydelig endret, heter det i saksframlegget til møtet. Her vises det til at kommunene på Senja blir en enhet med Lenvik, rundt Harstad blir det store endringer og Troms og Finnmark skal slås sammen.