Nye opplysninger i anskaffelsessaken

Fredag leverte leder i kontrollutvalget, Roger Hansen, anmeldelsen i anskaffelsessaken til politiet. Og i anmeldelsen ligger det nye opplysninger i saken.

LEVERT: Leder i kontrollutvalget, Roger Hansen, leverte fredag i forrige uke anmeldelsen til politiet i anskaffelsessaken. Foto: Carina Hansen  Foto: Carina Hansen

nyheter

8. mars vedtok kommunestyret i Lenvik enstemmig å gå til politianmeldelse i anskaffelsessaken. Dette for å finne ut om noen kan stilles strafferettslig ansvarlig for de alvorlige og gjentatte bruddene på anskaffelsesregelverket og habilitetsregler, som er avdekket av forvaltningsrevisjonsrapporten.

Kommet nye opplysninger

Kotrollutvalget ble bedt om å utarbeide anmeldelsen til politet. Først fredag, over fem uker senere, ble anmeldelsen levert.