Vurderer milliardpakke til Bardufoss

Hevder USA vurderer å tilby en "infrastrukturpakke" verdt rundt 360 millioner US-dollar, noe som tilsvarer 2,8 milliarder norske kroner.

- USA ønsker å forsterke evnen til alliert mottak og gjøre det enklere for amerikanskje og allierte kampfly og maritime patruljefly å operere fra flystasjonene på Bardufoss og på Andøya, skriver aldrimer.no.  Foto: Jan Harald Tomassen

nyheter

Det er nettstedet aldrimer.no som skriver om pakken på sine nettsider. Aldrimer.no påpeker at opplysningene kommer fra forsvarskilder med gode og personlige kontakter i det amerikanske forsvarsnotatet Defence Intelligence Agency (DIA).

- USA ønsker å forsterke evnen til alliert mottak og gjøre det enklere for amerikanskje og allierte kampfly og maritime patruljefly å operere fra flystasjonene på Bardufoss og på Andøya, skriver aldrimer.no.

Det påpekes at det er bekymring både på norsk og amerikansk side over det man opplever er "en altfor svak norsk luftstridsevne og maritim overvåkingskapasitet på NATOs nordflanke".

- De amerikanske forsvarskildene slår fast at pakken vil forutsette videre bruk av Andøya flystasjon og Bardufoss flystasjon. Andøya flystasjon er i dag vedtatt nedlagt, men Forsvaret har slått fast at flystasjonen skal videreføres som en «beredskapsbase», uvisst i hvilket omfang, skriver aldrimer.no.

Ifølge kildene skal 110 millioner US-dollar, altså nesten en tredjedel av den totale pakken, brukes til å forbedre infrastruktur for mottak og drift av kampfly på Andøya og Bardufoss.

Forsvardepartementet sier til nettstedet at de ikke kommenterer interne amerikanske dokumenter.