– Ofotbanen må få dobbelspor

– Økt kapasitet på Ofotbanen må gis første prioritet! Målet må være dobbelspor.

REGIONRÅDSMØTE: Disse møtte: Eivind Holst, Lofoten regionråd, Geir Inge Sivertsen og Marit A Espenes, Midt-Troms regionråd, Geir-Ketil Hansen, Ofoten regionråd, Marianne Bremnes, Sør-Troms regionråd, Tor Asgeir Johansen, Ofoten rgeionråd, Helene Berg Nilsen, Sør-Troms regionråd og Atle Andersen, Vestrålen regionråd.  Foto: Ofoten regionråd

nyheter

Det oppfordrer regionrådene i Midtre Hålogaland, inkludert Midt-Troms, i en uttalelse til fylkestingene i Nordland og Troms, som skal behandle regjeringens handlingsplan for jernbane 2018-2029. Planen kommer på høring 6. april.

Regionrådene var samlet til møte i Narvik fredag 2. mars.

- Flaskehals

– Jernbanestrekningen Oslo-Narvik (Arctic Rail Express) er den miljømessig beste og mest effektive transportkorridoren for dagligvarer fra sør til nord og fisk fra nord til sør. Et stadig økende kapasitetsbehov, spesielt fra LKAB, krever at både den svenske og norske stat bevilger penger til kapasitetsutvidelse. Skjer ikke det vil Ofotbanen og strekningen Narvik-Kiruna bli en flaskehals. Det vil medføre at mer gods overføres fra jernbane til vei, heter det i uttalelsen.

Dobbelspor

Det heter videre at økt kapasitet må ha som målsetting å etablere dobbeltspor på hele strekninga Narvik-Kiruna.