Aldri vært så få arbeidsledige i Troms

Arbeidsledigheten i Troms er nå på bare knappe 1,7 prosent. Det er den laveste ledigheten som er registrert i fylket.

Lav ledighet Fylkesdirektør Grete Kristoffersen gleder seg over historisk lav ledighet i Troms.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

– Det er historisk lav ledighet i fylket, og det er gledelig. Vi har tall og statistikk tilbake til 1961 og i denne perioden er det aldri registrert lavere ledighet for februar måned, sier fylkesdirektør Grete Kristoffersen i en pressemelding fra NAV Troms fredag.

Totalt er det nå 1535 arbeidsledige personer i Troms, noe som utgjør 1,7 prosent ledighet. Det er en nedgang på 300 personer og 16 prosent fra februar i fjor.

NAV opplyser videre i pressemeldingen at Troms har nest lavest ledighet i hele landet sammen med Oppland, kun slått av Sogn og Fjordane.

– Det er høy aktivitet i arbeidsmarkedet, men mangelen på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring i mange bransjer. NAV mobiliserer nå alt vi har og jobber målrettet med kompetanseheving og utdanningstiltak for ledige som står utenfor arbeidslivet, sier Kristoffersen.

1530 ledige stillinger

Det er nå 1530 ledige stillinger registrert i Troms, som er en økning på 54 prosent fra samme tid i fjor. Tromsø står alene for nærmere 60 prosent av disse med 894 ledige stillinger.

– Tromsø har et veldig godt arbeidsmarked. Ledigheten er her på 1,4 prosent. Det er 178 færre arbeidsledige enn for ett år siden, som representerer en nedgang på 23 prosent. Det jobbes også godt med å følge opp de langstidsledige. NAV Tromsø har etablert et eget team som følger denne gruppen tett for å hjelpe de ut av ledighetskøen, sier Kristoffersen videre i pressemeldingen.

Bardu lavest ledighet

Blant ledige stillinger i fylket er det flest innenfor helse, pleie og omsorg med 512 ledige stillinger. Ingeniør og IKT-fag har en økning på over 70 prosent fra februar i fjor med 109 ledige stillinger. For øvrig er det 121 ledige stillinger innen undervisning, 115 innen barne- og ungdomsarbeid og 115 innen serviceyrker.

Den laveste arbeidsledigheten i fylket er i Bardu som har 0,7 prosent ledighet. Deretter kommer Storfjord med 0,9 prosent ledighet, og Tranøy med 1,1 prosent. Høyest ledighet er det i Kvænangen med 4,4 prosent ledighet, Skjervøy med 3,7 prosent, og Gratangen og Nordreisa med 3,3 prosent.