UNN-direktør sier opp — blir professor

Etter snart 11 år som administrerende direktør sier Tor Ingebrigtsen opp sin stilling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

SIER OPP Tor Ingebrigtsen sier opp som direktør ved UNN.  Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN

nyheter

- Jeg har vært direktør i 11 år til sommeren. Det har vært 11 utfordrende, men fantastisk spennende og givende år, sier Tor Ingebrigtsen, som opprinnelig er fra Bardu.

Da Ingebrigtsen tiltrådte i 2007 ble det avtalt en mulighet for å gå over i full stilling som professor ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT etter mer enn fem år i direktørstillingen.

Ingebrigtsen sier at han nå ønsker å benytte seg av dette.

– Jeg har opptjent fire måneder utdanningspermisjon og ønsker å bruke permisjonstiden til å oppdatere meg faglig for å kunne gjenoppta arbeid med forskning og undervisning, sier Ingebrigtsen ifølge en pressemelding.

- Fullført

Tor Ingebrigtsen sier at hans viktigste motivasjon som administrerende direktør for UNN har ligget i å utvikle minst like gode region- og universitetssykehustilbud for pasienter i Nord-Norge som i de andre regionene.

– De store prosessene og prosjektene som daværende styre ba meg om lede for å nå dette målet da jeg tiltrådte i 2007 er fullført. Det har derfor vært naturlig for meg å vurdere egen fremtid nå, sier han.

Han har seks måneders oppsigelsestid og er innstilt på å stå i direktørjobben så lenge som det er ønskelig i oppsigelsestiden.

Beklagelig, men forståelig

Styreleder i UNN Jorhill Andreassen, som er fra Silsand, bekrefter at styret har mottatt oppsigelsen.

– Tor Ingebrigtsen har vært en visjonær og fremtidsrettet leder som har stått på for å utvikle UNN som region- og universitetssykehus, sier Andreassen.

– Det er svært beklagelig at han sier opp, men samtidig forståelig, at han ønsker avløsning etter mer enn 10 år i en krevende jobb. Som styreleder finner jeg det betryggende at han er villig til å stå i jobben i oppsigelsestiden, sier Andreassen.

Styrelederen sier at UNN-styret skal re-oppnevnes av styret i Helse Nord RHF senere denne måneden. Det vil da være naturlig å avvente dette før prosessen med rekruttering av ny administrerende