Senja Næringshage forsterker teamet

Ny forretningsutvikler er på plass. Daglig leder av Senja Næringshage, Åsta Sortland, er veldig fornøyd med det.

Forretningsutvikler Hilde Gustavsen Erstad startet som forretningsutvikler i Senja Næringshage 1.januar 2018.  Foto: Privat

Fornøyd Daglig leder av Senja Næringshage, Åsta Sortland, er fornøyd med å ha fått forretningsutvikler Hilde Gustavsen Erstad med i teamet.  Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

Hilde Gustavsen Erstad startet som forretningsutvikler i Senja Næringshage 1.januar 2018. Hun kommer fra stillingen som leder for innovasjon i innovasjonsselskapet Norinnova Technology Transfer i Tromsø. Det opplyser Senja Næringshage i en pressemelding.

– Hildes kompetanse og erfaringer vil bidra til å styrke næringshagen ytterligere, sier daglig leder, Åsta Sortland.

Bred kompetanse

Næringshagens nye forretningsutvikler har en mastergrad i Farmasi fra Universitetet i Oslo, samt executive lederutdanning fra Ashridge, Hult International Business School, i England. Erstad kan også vise til ledende stillinger hos bl.a. grossisten Norsk Medisinaldepot, apotekkjeden Vitusapotek, legemiddelindustri og teknologibedriften Eplehuset (Apple).

– Hilde har erfaring fra arbeid både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Hun har bred kompetanse og solid kunnskap om ide- og forretningsutvikling, salg, organisasjonsutvikling og -styring, budsjettering og budsjettstyring, konseptutvikling, kvalitetsarbeid og porteføljeforvaltning. Dette er meget relevant for næringshagens arbeid med etablerere og næringsliv, sier Sortland.

Mulighetene på bygda

Erstad flyttet fra Sørreisa til Oslo som 18-åring grunnet utdanning, men opplyser at hun alltid har hatt sitt hjerte i nord og lagt vekt på å beholde kontakten med hjemplassen. For fem år siden flyttet hun tilbake til heimplassen, hvor hun fortsatt er bosatt med mann og barn.

– Det var på mange måter et verdivalg for hele familien — å skulle flytte fra byen og ut på bygda. Vi har imidlertid ikke angret en dag og er takknemlige for mulighetene som dette har gitt oss. Mulighetene er ikke så enkle å se når man bor langt unna, da spesielt knyttet til jobb. Derfor brenner jeg blant annet for å synliggjøre de mange mulighetene som fins i regionen slik at flere kanskje vil gjøre som oss, sier Erstad.

Ytterligere forsterkning

De siste årene har Gustavsen Erstad pendlet til Tromsø og Norinnova Technology Transfer. Nå gleder hun seg til å komme helt hjem også jobbmessig, for å bruke sin erfaring og kompetanse i egen region.

– Midt-Troms er en spennende region i vekst, og i næringshagen har jeg muligheten til å være med å bidra til utviklingen og ta større del i det som skjer lokalt. Norinnova og Senja Næringshage er for øvrig samarbeidspartnere, noe som nå naturlig kan forsterkes ytterligere, påpeker Erstad.

Dette er Åsta Sortland enig i.

– Det er viktig for næringshagen å ha et godt samarbeid med andre innovasjonsselskaper i regionen. Dette bidrar utelukkende til å styrke vårt felles tjenestetilbud, sier hun.

Den daglige lederen opplyser for øvrig at Senja Næringshage er igang med å forsterke sitt team ytterligere.

– Vi arbeider med mange spennende prosjekter, og opplever en stadig økning i mengde oppdrag. Vi er derfor på jakt etter en forretningsutvikler med nese for business, og en prosjektcontroller med erfaring fra regnskap, prosjektstyring og administrativt arbeid, sier Sortland.