Klager på vedtak i fylkesrådet

Klager på tidspunktet for utstedelse av tillatelsesdokumentet for grønne tillatelser.

KLAGER: Nor Seafood har klaget på en tillatelse selskapet har fått i Karlsøy.  Foto: Stian Jakobsen

nyheter

Oppdrettsselskapet Nor Sefood, som eies av blant andre Wilsgård Fiskeoppdrett i Torsken, har klaget på et vedtak som fylkesrådet i Troms gjorde om tildeling av oppdrettslokalitet på Korsnes i Karlsøy kommune.

I vedtaket ble to kommersielle konsesjoner og to grønne konsesjoner knyttet til lokaliteten, i tråd med det Nor Seafood søkte om.

Vesentlige problemer

Nå klager imidlertid Nor Seafood på tidspunktet for utstedelse av tillatelsesdokumentet for de to grønne tillatelsene. Slik det nå ligger an gir tidspunktet en frist på Nor Seafood til å omgjøre — konvertere — de to kommersielle tillatelsene til grønne tillatelser innen 22. desember inneværende år.

Nor Seafood anfører at dette ikke er i tråd med selskapenes planer, og at fristen vil skape vesentlige problemer. Man ber derfor fylkesrådet justere tidspunktet. Saka skal opp i fylkesrådet onsdag, men ifølge fylkesråden for næring må klagen avslås og saka henvises til Fiskeridirektoratet.

Forvirring om gangen

Fredd Wilsgård i Nor Seafood opplyser nå at klagen ikke lenger er aktuell.

– Klagen ble trukket i juli 2017, sier Wilsgård i en melding til Folkebladet.

Konfrontert med dette ber fylkesråd for næring, Sigrid Ina Simonsen, om å få sjekke saken nærmere før hun kommer tilbake med svar.

Etter å ha undersøkt saken opplyser assisterende næringssjef, Gunnar Davidsson, at det opprinnelig var tre klager på tildelinga; fra Wilsgård Fiskeoppdrett, Nor Seafood og daværende Nord Senja Laks.

– Wilsgård Fiskeoppdrett og Nord Senja Laks trakk sine klager, men klagen fra Nor Seafood står fortsatt ved lag, sier Davidsson.