– Skuffet, men gir oss ikke

Ved å si nei til konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, mener Petro Arctic at den nye regjeringen også sier nei til kunnskap.

– Må ikke glemmes av. Direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver, påpeker at inntektene fra salg av olje og gass, og arbeidsplassene dette genererer, ikke må tas for gitt.   Foto: Privat

nyheter

Som kjent er det i den nye regjeringens regjeringsplattform, som ble lagt frem søndag, slått fast at konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja settes på vent fram til høsten 2021.

Det er interesseorganisasjonen Petro Arctic lite fornøyd med.

– Vi er skuffet, men gir oss ikke. Nå får vi jobbe enda hardere, og ikke minst klokere slik at Nord-Norge står samlet og er en tydelig stemme for kunnskap og verdiskaping ved neste korsvei, sier direktør Kjell Giæver i Petro Arctic i en pressemelding.

Skal stå på

Direktøren lover at de i Petro Arctic fortsatt skal stå på dag og natt for at samfunn og næringsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja skal få de samme mulighetene til ringvirkninger, samfunnsutvikling og verdiskaping, som man for eksempel har sett på Vestlandet og ikke minst i Vest Finnmark og på Helgeland.

– Den nye regjeringen sier nei til kunnskap. En konsekvensutredning som ville gitt oss tilgang til ny kunnskap og fakta om klimaeffekter, oljevern, samvirke, ringvirkninger og mulige utfordringer ved en framtidig olje og gass aktivitet i Nordland VI, VII og Troms II.

Han understreker at petroleumsnæringen er en unik ressurs for Norge.

-  Inntekter fra salg av olje og gass, og ikke minst tusenvis av arbeidsplasser må ikke tas for gitt. Ingen annen næring kan erstatte dette, mener Giæver.

Økonomisk handlefrihet

I pressemeldinga poengteres det at petroleumsnæringa gir Norge en økonomisk handlefrihet som er enestående i internasjonal sammenheng.

- Det er stor politisk oppslutning om hovedlinjene i norsk petroleumspolitikk, med særlig vekt på langsiktig og forutsigbar forvaltning, rammebetingelser og klimaansvar. Nå blir det enda viktigere å utforme petroleumspolitikken slik at den i størst mulig grad stimulerer til lokal verdiskaping og gir positive ringvirkninger i området hvor aktiviteten foregår, avslutter Giæver.

Petro Arctic er en interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til eksisterende og framtidige petroleumsrelaterte utbyggingsprosjekter i Nord-Norge og Barentshavet.