– Bekymret for folks rettssikkerhet i byggesaker

I 2017 opphevet eller omgjorde Fylkesmannen i Troms halvparten av alle byggesaks-klagene som kom, med unntak av Tromsø og Harstad.

Vi er bekymret over at en så høy andel av klagesakene omgjøres, sier Jan-Peder Andreassen.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

I de to byene omgjøres eller oppheves henholdsvis 30 og 42 prosent av sakene, altså en betydelig andel.

Fylkesmannen bekymrer seg derfor over kompetansen.

– Vi er bekymret over at en så høy andel av klagesakene omgjøres. Hovedsakelig skyldes dette små og sårbare fagmiljøer uten tilstrekkelig kompetanse. Flere av våre små kommuner burde vurdere muligheten for å etablere interkommunale byggesakskontor, sier kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen i en pressemelding.

Han påpeker at antall saker fylkesmannen har opphevet eller omgjort har steget de siste årene.

Noen av de vanligste årsakene til at saker oppheves eller omgjøres er dårlig eller gammelt planverk i kommunen, mangelfulle begrunnelser i dispensasjonssaker, eller at politiske utvalg gjør vedtak i strid med administrasjonens innstilling uten å begrunne det.