Kommunen måtte ty til "nødløsning"

Oppsto problemer under budsjettarbeidet.
nyheter

Det var i forbindelse med arbeidet med budsjettet for 2018 at det ble klart at det ikke var rom for å utgiftsføre hel premieavviket for 2017 i driftsregnskapet til Berg kommune for 2018. Premieavviket, som er differansen mellom årlig betalt pensjonspremie og pensjonskostnad, var på knappe 1,9 millioner kroner.

Regnskapsforskriften gir imidlertid kommunene mulighet til å endre prinsipp fra full periodisering til fordeling over flere år, noe som kommunestyret vedtok å benytte seg av. Dermed blir premieavviket for 2017 utgiftsført over sju år.

Premieavviket utgjorde en nesten en tredjedel av budsjettutfordringa i Berg. Totalt var utfordringa på knappe seks millioner kroner.