Fylkesmannen gleder seg over Lenviks nye skuterpraksis

Miljøverndirektør Evy Jørgensen gir tommel opp til Lenvik kommune.

store forskjeller: Rundt i kommunene i Troms er det store forskjeller i hvordan motorferdselloven og skuterdispensasjoner praktiseres. Det opplyser miljøverndirektør Evy Jørgensen hos Fylkesmannen i Troms.   Foto: Privat

nyheter

Som Folkebladet har omtalt er et nytt skuterregime på plass i Lenvik. Det er noe som ikke alle setter pris på, blant andre tidligere lenvikordfører Martin Ness, som mener motorferdselloven praktiseres langt strengere i Lenvik enn i andre kommuner i Troms. Ness mener spesielt at begrensninga på fem turer, når det gis dispensasjon fra motorferdsel i utmark, er helt urimelig.


Innskjerpet praksis fører til klager

Lenvik kommune har skjerpet inn praksisen rundt skuterdispensasjoner.

Fra Fylkesmannens side ser man på ståa ganske annerledes.

– Det som er vårt fokus er at kommunens skal holde seg innafor det som er de lovlige rammene, og det ser vi nå at Lenvik kommune har begynt å få på plass — det er kjempebra, sier Jørgensen.