Ønsker hår og skit fra dette dyret

Finner du hår og skit fra jerv, så er Statens naturoppsyn (SNO) interessert i å få det overlevert.

JERVEVÆSJ Statens naturoppsyn er interessert i skit og hår fra jerv.  Foto: Merete L. Borgersen

nyheter

Etter nyttår starter den årlige innsamlingen av skit og hår fra jerv.

Rovdata, som leverer overvåkingsdata og bestandstall på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge, oppfordrer alle til å levere prøver av hår og ekskrementer fra jerv de finner ute i skog og fjell til Statens naturoppsyn (SNO).

De innleverte prøvene blir DNA-analysert av Rovdata, som bruker resultatene til å overvåke jerv i Norge.

– Vi kan gjennom DNA-analysene fastslå om den innsamlete prøven er fra jerv, om individet er kjent fra tidligere, størrelsen på reviret og slektskap, Dette er viktig informasjon for overvåkingen og for kartlegging av bestanden og dens utvikling over tid, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata, til overvåkingsorganets eget nettsted.

Ha med ren plastpose

Innsamlingen av biologiske prøver starter 1. januar 2018 og varer frem til 1. juni. Skal du ut på tur i skog og fjell på nyåret oppforder Rovdata deg til å ha med noen rene plastposer i lomma for opplukking av prøver.

– Vi ønsker å motta alle prøver som dere finner i nærheten av et jervespor. Ha gjerne plastposen klar i lommen når du drar ut og bruk den til å plukke opp jervskiten. Ikke ta direkte på skiten, men vreng posen rundt prøven, slik du ville gjort med en hundeskit og knyt igjen. Husk: kun en skitprøve per pose. Frys ned skitprøven når du kommer hjem fram mot overlevering, forklarer Flagstad, ifølge rovdata.no.

Hårprøver kan også oppbevares i en pose under turen, men bør legges over i en tørr konvolutt når du kommer hjem. Det er viktig å huske på at hårprøver ikke skal fryses ned!

Skal overleveres til SNO

Alle innsamlete prøver skal leveres til naturoppsynet for vurdering. SNO vil vurdere og registrere aktuelle prøver i Rovbase og videresende prøvematerialet til Rovdata. SNO legger også ned en betydelig innsats for innsamling av prøver i felt.

Alle innsendte prøver analyseres ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

– Det er viktig at du før overlevering til SNO husker å merke prøvene korrekt. Det skal være med navn og adresse på prøvefinner, og informasjon om funnsted, funndato, kommune og kartreferanse. Vi vil legge alle prøvesvar forløpende ut i Rovbase etter hvert som prøvene er analysert, avslutter Flagstad.