Sørreisa skal tilbake til gamle høyder — nesten

Fra 2019 øker kommunestyret i Sørreisa fra 15 til 19 representanter.

Større Slik så Sørreisa kommunestyre ut i 2009 da det fortsatt satt 21 representanter i styret. Fra 2019 skal kommunestyret være nesten like stort igjen.   Foto: Maria Holm Simonsen

Dette handler om å få flere engasjert i politikken i Sørreisa.

Jan-Eirik Nordahl
nyheter

– For demokratiet sin del er dette veldig bra, sier sørreisaordfører Jan-Eirik Nordahl om vedtaket som ble fattet torsdag.

Torsdag ga nemlig Sørreisa kommunestyre sin tilslutning til at kommunestyret økes fra dagens 15 representanter til 19 representanter. Fra neste kommunestyrevalg, i 2019, vil den politiske forsamlinga med det økes med knappe 30 prosent, altså fire representanter.

Nordahl, som stod bak forslaget, er veldig fornøyd.

– Dette handler om å få flere engasjert i politikken i Sørreisa, og så er det en berikelse for demokratiet å få flere med. Det handler også om dette med å bekle nemnder, råd og utvalg, som kanskje ikke er problematisk i dag, men som det vil bli mye enklere å få til hvis for eksempel SV og KrF er med i kommunestyret, sier Nordahl.

Litt dyrere

For det er nettopp det som er en sannsynlig konsekvens av at antallet representanter i kommunestyret økes — at de mindre partiene også blir representert i organet. I 2010, da det ble vedtatt å redusere fra 21 til 15 representanter, skjedde nemlig det at Sv og KrF falt ut,

– Men det kommer vel til å koste litt mer når antallet representaner øker?

– Rådmannen har vurdert at det vil koste mellom 4.000 og 6.000 kroner per representant i året, men dette tenker jeg er en god investering, mener Nordahl.

Han viser til at demokratiet koster.

– Og for å si det sånn så er det ikke er at vi har det store innhugget i budsjettet i Sørreisa. Det er heller ikke sånn at satsene våre for politisk arbeid er høye, så det er ingen som er med i politikken for pengenes del, sier Nordahl.

Skulle spare penger

Bakgrunnen for at antall representanter til kommunestyret fra 21 til 15 var i sin tid å spare penger. Tiltaket møtte imidlertid kritikk fra flere kanter, blant annet fra SV.

– Dette går hardt ut over småpartiene, som har det marginalt i utgangspunktet, sa en skuffet Jan Agersborg da SV ikke kom inn med en eneste representant i kommunestyret i 2011.