Rypefangsten kraftig tilbake: - Nedgangen er ønsket

Rypefangsten i Troms gikk kraftig tilbake i år, viser tall fra Statskog.

RYPEJAKT: Så langt er det fanget langt færre ryper i år sammenlignet med fjoråret i Troms. Det er helt i tråd med Statskogs intensjon. Foto: Torkel Skoglund  Foto: Torkel Skoglund

nyheter

Tallene for årets rypefangst er klar, og viser at mens Nordland går frem, går Troms sterkt tilbake.

Det viser fangststatistikken fra Statskogs rypeterreng landet rundt etter årets tre første jaktuker. Over 80 prosent av rypene som blir skutt i hele jaktsesongen felles i denne perioden, skriver Statsskog i en pressemelding.

Ingen dramatikk

Mot fjorårstallene i Troms tåler altså ikke årets fangst sammenligning. Det innebærer imidlertid ingen dramatikk, og er helt etter intensjonen til Statskog.

– Nedgangen er ønsket og kommer fordi vi har begrenset jakttrykket. Antallet skutte liryper i Troms er nesten halvert. Fjellrypefangsten er i mindre grad berørt av reguleringene, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberge i pressemeldingen.

Etter hvert som det kommer tall for større deler av jaktsesongen, vil vurderingene bli mer finmasket. Og tall for uttak i regionen som helhet speiler ikke nødvendigvis hvordan tilstanden er lokalt, påpeker Statskog.

– Spesielt må vi se nærmere på de mest populære og lettjakta områdene for å forsikre oss om at jakttrykket ikke er for høyt, sier Breisjøberget.

Fungerer

I pressemeldingen påpekes det at Statskog ønsker å gi flest mulig jegere mulighet til å jakte innenfor rammen av bærekraftig forvaltning. Årets regulering er fokusert rundt antallsbegrensning, og til grunn ligger beregninger fra taksering og høstingstall over tid.

– Vi har lagt om forvaltningen fra og med høstens rypejakt. I store områder er jakta selvregulerende, fordi områdene er vanskelig tilgjengelig for jegerne. I andre områder har vi begrenset antallet jaktdager, sier Breisjøberget.

De foreløpige tallene for jakta viser at reguleringene fungerer etter intensjonen.

– Å styre antallet som jakter i et terreng er det mest treffsikre reguleringstiltaket vi kan bruke der vi lokalt har en for lav kyllingproduksjon, sier Breisjøberget.