Fiskeriministeren: – Kan ikke fiske opp arvesølvet

Båter i kystgruppa kan overføre en større del av kvota på norsk vårgytende sild til 2018, skriver nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

OVERFØRE: Fiskeriminister Per Sandberg vil ikke at NVG-silda blir fisket opp mens den er liten. Derfor åpner han for å overføre en større del av kvota på NVG-sild til 2018, slik at flåten skal ha bedre tid på seg til å fiske opp kvota, og kan vente til større fisk kommer inn til kysten for å gyte. Foto: Harstad Tidende  Foto: Harstad Tidende

nyheter

– Dersom vi reduserer fisket på småsilda, så håper vi at det fører til en ny, sterk bestand som kan bidra til et rikt sildefiske i årene som kommer. Vi må sørge for at arvesølvet ikke fiskes opp, sier fiskeriminister Per Sandberg i pressemeldingen.

departementet har bestemt at kvotefleksibiliteten, altså muligheten for å overføre kvoter fra ett år til et annet, for norsk vårgytende sild utvides fra 10 til 20 prosent fra 2017 til 2018.

– Dette er en avgjørelse som er tatt ut fra biologiske hensyn, men også etter flere henvendelser fra fiskerinæringen selv. Kystflåten får muligheten til å vente med å fiske til større fisk kommer inn til kysten for å gyte, sier fiskeriministeren.

Beslutningen gjelder for båtene i kystgruppa. Det er den minste flåten som er mest utsatt for vær og vind. Departementet mener derfor de har et større behov for denne fleksibiliteten.

Departementet påpeker at den store flåten kan gå lenger ut i havet for å fiske sin kvote, og derfor utviders ikke fleksibiliteten for de øvrige gruppene.