Vil ha mer livsglede for eldre

Lenvik kommune ønsker å få sertifisert sine sykehjem på Finnsnes og i Rossfjord som «livsgledesykehjem».

LIVSGLEDESYKEHJEM Lenvik kommune ønsker at sykehjemmene i kommunen skal bli «livsgledesykehjem».  Foto: Lenvik kommune

nyheter

Fredag sparkes prosessen i gang i Kulturhuset med over 100 påmeldte deltakere, men enda er det plass til flere, opplyser kommunen i en pressemelding.


Fikk hele kommunestyret med seg

Et enstemmig kommunestyre stiller seg positiv til innføring av livsgledesykehjem i Lenvik. – Tidenes gladsak, jubler Elisabeth Rognli.

Ordningen med sertifisering som «livsgledesykehjem» går ut på å legge til rette for at pasientene får komme ut i frisk luft hver uke og ha mulighet til å opprettholde hobbyer og fritidssysler. Videre skal det fokuseres på en hyggelig ramme rundt måltidene og legges til rette for god kommunikasjon med pårørende.

Pilotprosjekt

Ideen oppsto blant sykepleiestudenter i Trondheim som var medlemmer av foreningen. Når de var i praksis, erfarte de at det sjelden var tid til å prioritere beboernes sosiale og kulturelle behov i en travel arbeidsdag på sykehjemmet.

Det førte til at Stiftelsen Livsglede for Eldre (LFE) sentralt startet et pilotprosjekt, hvor målsetningen var å utarbeide et system som satte hovedfokus på livsglede i sykehjemshverdagen.

Lenvik kommune inngikk høsten 2017 samarbeidsavtale med LFE om deltakelse i sertifiseringsordningen «Livsgledesykehjem».

Informere

Meninga med møtet i Kulturhuset fredag er at alle ansatte ved sykehjemmenene i kommunen skal vite om sertifiseringsordningen og hva den innebærer.

- Ut over de ansatte, ønsker kommunen også at folkevalgte, frivillige lag og foreninger, og andre mulige samarbeidspartnere deltar på arrangementet, som er gratis og åpent for alle, skriver kommunen i pressemeldinga.

Arrangementet i Kulturhuset vil vare i tre timer. Her vil representanter kommunen, stiftelsen Livsglede for eldre, og andre kommuner som er med i ordningen fortelle om ordningen og dele erfaringer.