Borch vil ha svar om snøskuterregler

Stortingspolitiker Sandra Borch (Sp) leverer inn to skriftlige spørsmål til statsråden i forhold til tolkningene av regelverket for snøskuterkjøring.

Krever svar: Sandra Borch vil ha klargjøringer rundt det nye lovverket.  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Får hun ikke svarene hun ønsker vil hun fremme forslag til lovendringer. Det var Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) som sørget for at spesielt to forhold rundt kjøring med snøskuter nå får fokus i Stortinget.

Blitt tolket for strengt

Det ene var fylkesmannens tolkning av regelverket i forhold til opprettelsen av snøskuterløyper. Det andre var at Fylkesmannen i Troms har strammet inn på praksis rundt regelen om at hyttefolk som har under 2,5 kilometer til hytta ikke får dispensasjon til å kjøre.