Vil bevilge én million kroner til kloakkpumpe

Teknisk og arealutvalget (TAU) i Sørreisa kommune ønsker å anlegge en pumpestasjon tilkoblet Kollenveien.

MØTE: Kommunestyremøtet blir avholdt i Sørreisa førstkommende torsdag. Foto: Carina Hansen  Foto: Carina Hansen

nyheter

Prisen for pumpestasjonen blir om lag 7-800.000 kroner. I tillegg kommer utgifter til pumpeledning og selvfallsledning. Det er påregnet en totalkostnad på rundt én million kroner. I kommunestyremøtet førstkommende torsdag ber TAU om at investeringen finansieres ved budsjettregulering.

«I forbindelse med bygging av høydebassenget for noen år siden så ble det lagt ei utspylingsledning fra høydebassenget og nedover til fylkesveg 86. I den forbindelse så ble detogså lagt ei selvfallsledning beregnet for fremtidig kloakk», står det i saksdokumentene på kommunens nettside.

Tanken er derfor å sanere det eksisterende avløpet som ligger på nordsiden av Kollenveien.

«I den forbindelse må det anlegges en pumpestasjon med etterfølgende pumpeledning opp til eksisterende avløpsledning langs Kollenveien», står det videre.

Utbygging vil kunne sanere 11-12 eksisterende avløp og i tillegg legge til rette for eventuelle framtidige boliger i området.