– Flinke folk har vi nok å ta av

Denne uka startet kursinga som skal gi hele Midt-Troms et akuttmedisinsk løft.

Så ekte som mulig: Gjennom den akuttmedisinske kurset fikk deltakerne brynt seg på caser gjort så ekte som mulig. Her ser vi Anette Sletten Gulbrandsen, Silje Nygård og Isabell Kling i front. Begge foto: Maria Holm Simonsen  Foto: Maria Holm Simonsen

Vi har øvd så ekte som det går an å få det med sminke, blod og full pakke.

Steinar Konradsen
nyheter

I 2015 kom det et nytt moment i akuttmedisinforskriften, som sier at alle som jobber sammen med lege i vakt må gjennomgå et akuttmedisinsk kurs. Altså er det ikke som tidligere at bare legene skal kurses innen akuttmedisin, men også sykepleierne og helsesekretærene. I Lenvik er dette kursløftet påbegynt, og det i egen regi.

– Vi er én av fire i Nord-Norge som har fått godkjenning til å kjøre disse kursene, opplyser kursansvarlig Steinar Konradsen, som også er spesialist i allmennmedisin og assisterende kommuneoverlege i Senjalegen.