Har takket ja til kommunalsjefjobbene

Både Tore Uthaug og Karl Johan Olsen har takka ja til stillingene som kommunalsjefer i Dyrøy kommune. Begge er på plass første arbeidsdag etter nyttår.

Avgjort: Da er det avgjort. Karl Johan Olsen har takket ja og begynner som kommunalsjef for helse og omsorg i Dyrøy kommune på nyåret. Foto: Morten Dokka  Foto: Morten Dokka

nyheter

Karl Johan Olsen har takka ja til stillingen som kommunalsjef for helse og omsorg. Olsen er i dag ansatt som prosjektleder i Nordavind Utvikling i Dyrøy.

– Liker tanken på utvikling

– Jeg har svart ja til jobben. Jeg har jo jobba som sykepleier siden jeg var 23 år, mesteparten av tiden i Dyrøy. Jeg liker tanken på utvikling, og jeg liker å tenke på at vi i vår kommune skal utvikle og gi gode tjenester, sier Olsen til Folkebladet.

– Men jeg ser også at vi har en del utfordringer fremover i forhold til interkommunale tjenester. Jeg tror det blir en givende og spennende jobb både i forhold til det faglige, det organisatoriske og ikke minst samarbeidet med andre kommuner. Vi må også se på innovasjon og velferdsteknologi, hvordan vi skal klare å utnytte dette på en god måte i Dyrøy fremover, sier Olsen.

Tror det blir spennende

Tore Uthaug skal begynne som kommunalsjef for samfunnsutvikling og infrastruktur.

– Ja, jeg har takket ja til stillingen, forteller Uthaug.

Uthaug jobber i dag som kommuneplanlegger i Salangen kommune.

– Hvordan ser på å begynne i Dyrøy kommune?

– Jeg tenker at det blir spennende. Det blir jo en helt ny struktur på administrasjonen. Det kan det bli interessant å bli med på. Dyrøy er jo definert som en omstillingskommune. Da er det en del ting som skal skje de nærmeste årene. Jeg tror det blir spennende, sier Uthaug.

– Ser du noen utfordringer?

– Nei, det gjør egentlig ikke. Jeg tror det kommer til å gå bra. De har allerede en bra organisasjon i Dyrøy kommune. Vi får spille på det, og videreutvikle kommunen videre, sier Uthaug.

Tre sektorområder

Med dette har kommunestyret valgt en ny en organisasjonsmodell i Dyrøy kommune der de har landet på tre sektorområder. Men det skal ytterligere en kommunalsjef på plass.

Når det gjelder kommunalsjef for oppvekst og kompetanse har administrasjonsutvalget etter en totalvurdering kommet fram til at en søker etter et bredere søkergrunnlag. Denne stillingen vil bli lyst ut på nytt, men søkerne som har vært inne til intervju bes opprettholde sine søknader.