Håper å håve inn 45 mill. på ti dager

Lian`s Caravan & Fritid har som mål å selge for et sted mellom formidable 35 og 45 millioner kroner under høstmessa på Andslimoen som nå er i gang. Da snakker vi om alt fra brukte campingvogner til nye bobiler og rekvisita.

Høstmesse: Hele Andslimoen fylles opp av bobiler til helgen. Hege Lian forventer rundt 350 bobiler på besøk under Lian`s Caravan & Fritids høstmessa. Allerede tirsdag begynte de første å komme. Den nye tomta til Lian`s (bak Hege Lian) tas i bruk til parkering.   Foto: Jan-Erik Bergstad

nyheter

Den årlige høstmessen i og rundt bedriftens lokaler er blitt en formidabel salgssuksess. Over ti prosent av den årlige omsetningen hentes inn i løpet av tre hektiske dager og påfølgende uke.

Mål om 50 enheter

– Vi har et mål om å selge 50 enheter på messa og den påfølgende uka, sier sjefen for eventyrbedriften på Andslimoen, Hege Lian. Med enheter menes alt fra brukte vogner til nye bobiler.