Plukket flere hundre kilo søppel i fjæra

Nå er strendene fra Sørreisa grense til Finnfjord industriområde langt renere enn for få dager siden.

Stor jobb Arild Berg og "kollegene" i Hanefotleira Båtforening har gjort en durabelig ryddejobb langs strendende fra Sørreisa grense til Finnfjord industriområde. Ikke alle fra dugnadsgjengen var til stede da bildet ble tatt.  Foto: Privat

nyheter

– Det har i flekkene vært en skikkelig drittjobb, sier Arild Berg til Folkebladet.

Han og resten av dugnadsgjengen fra Hanefotleira Båtforening er likevel svært fornøyde etter den durabelige ryddeaksjonen de har gjennomført de siste dagene. Gjennom ryddesjauen, som er gjennomført i tråd med den store strandryddeaksjonen i Midt-Troms, er flere hundre kilo skrot og søppel fjernet fra strandsonen fra Sørreisa grense til Finnfjord industriområde, samt Finnfjordøya.

Enorme mengder plast

– Hvilken type søppel er det dere har plukket mest av?

– Jeg vil si at sikert 99 prosent er oljeprodukter i forskjellig format – kanner, poser, plast og så videre. Vi har også funnet en del bilhjul med felg. Man finner det meste i fjæra, men det som det er mest av er plastprodukter, opplyser Berg.

Han er bare glad for at alt søppelet, som var til fare for fugle- og dyreliv, samt til sjenanse for folk i området, nå er fjernet.

– Mye av det har nok ligget der i flere tiår, mener Berg.

Noe annet dugnadsgjengen fant mye av under ryddesjauen var trevirke. Dette er ikke noe Berg og kompani har prioritert å gjøre noe med i denne omgang.

– Vi vurderer å ta dette litt senere i høst der vi samler alt trevirket, lager bål og har det trivelig. På den måten får vi prekevert alt trevirket også.

40 timer arbeid totalt

Søppelet fra ryddeaksjonen samles i konteiner og levere til Senja Avfall.

– Hvor mye tida har dere brukt på denne jobben?

– Vi er totalt ti personer som har vært i sving, og samlet har vi nok brukt 40 timer.  Det har vært masse arbeid, blant annet med å grave opp tau og plast som har ligget delvis nedgravd. Arbeidet har ikke vært godt betalt, men vi har fått 2.000 kroner for jobben, opplyser Berg.

Han opplyser for øvrig at Hanefotleira Båtforeninga har tenkt å gjøre ryddeaksjonen i området til en årlig foreteelse.

Lenvik kommune i samarbeid med Midt-tromskommunene og Senja Avfall fikk midler til en stor strandryddeaksjon. Aksjonen startet i slutten av august og avsluttes nå i disse september.