Nå er reversering et ikke-tema

Torsken kommune kommer ikke til å bruke krefter på å få omgjort Stortingets tvangssammenslåigsvedtak.

Ikke-tema Ordførerne (fra venstre) Geir Inge Sivertsen (Lenvik), Roar Åge Jakobsen (Berg), Fred Ove Flakstad (Torsken) og Jan Fredrik Jenssen (Tranøy) fikk i juni vite at Senja slås sammen til én kommune sammen med Lenvik. Flakstad mener reversering av dette vedtaket nå er et ikke-tema.   Foto: Trond Sandnes

nyheter

Folket og politikerne i Torsken har hele veien vært tydelige på at de ønsker å bestå som egen kommune, og at sammenslåing er uønsket. Dermed falt det ikke i god jord da Stortinget 8. juni vedtok å tvangssammenslå Torsken med Berg, Tranøy og Lenvik.


Senja-kommunene tvangssammenslått

Alle forslagene om tvangssammenslåinger av kommuner fikk flertall på Stortinget. Forslag om å slå sammen Senja-kommunene til én kommune fikk flertall med 86 mot 83 stemmer.

Ordfører Fred Ove Flakstad i Torsken kommune har siden den gang vært ordknapp om de ville forsøke å få omgjort Stortingets vedtak. Nå, etter at resultatet etter stortingsvalget er klart, er Flakstad tydelig på at reversering er et ikke-tema i Torsken.

– Nå vet vi hva vi har å forholde oss til. Valgresultatet ble ikke som ønsket, og det blir en blåblå regjering. Med det er det bestemt at det blir fullt kjør med sammenslåing, og vi vil med det konsentrere oss om prosessen og bruke ressursene våre sammen med de tre andre kommunene i denne, sier Flakstad.

Skuffet over valgresultatet

Torsken-ordføreren er ikke i tvil om at reverseringsspørsmålet hadde blitt tatt opp i kommunestyret dersom det hadde litt et regjeringsskifte, men slik gikk det altså ikke.

– Vi har valgt å ikke uttale oss om temaet før valget fordi det ble så hypotetisk, men nå vet vi at reversering ikke er et tema lenger.

Flakstad som Ap-ordfører er for øvrig skuffet over Aps dårlige valgresultat. Han tror at partiet hans ble tydelig i viktige saker for seint under valgkampen, det i motsetning til Sp som han mener har nådd frem og fått uttelling for sin tydelighet.

– Det er flere saker som har vært litt ullne for Ap, en ting er kommunereformen, og to andre av sakene nærmest oss er Bardufoss og Andøya. Dette er saker som Sp har vært kjempetydelige på, noe som nok også har gjort at velgerne tidlig har tatt sitt standpunkt, mener Flakstad.

Helt endelig


Delte meninger om ståa

Steinkjer-ordføreren uttaler i Kommunal Rapport at det etter valget likevel kan være en åpning for å få snudd kommunesammenslåingsvedtak. Berg-ordfører Roar Åge Jakobsen er uenig i det.

Også ordføreren i Berg kommune, Roar Åge Jakobsen, har uttalt til Folkebladet at det med valgresultatet er helt endelig at vedtaket om å slå sammen de fire Senja-kommunene ikke blir omgjort. Det til tross for at Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram til Kommunal Rapport har uttalt at han fortsatt øyner en mulighet for å få snudd tvangssammenslåingsvedtak.

– Jeg tror regjeringa kommer til å kjøre hardere på i kommunereformen. Nestlederen i Frp har jo sagt at de vil ha bare 160 kommuner i Norge, har Jakobsen uttalt.