Flere reiser med buss

Troms fylkeskommune hadde en økning 240.525 passasjerreiser i årets syv første måneder, sammenligna med fjoråret.

Fornøyd: Fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar Prestbakmo (SP), er fornøyd med økninga i antall passasjerer på bussene.Foto: Trond Tomassen  Foto: Trond Tomassen

nyheter

Med det har man hatt nesten syv millioner bussreiser på syv måneder i Troms. Selv om økninga er størst i byene, ser man en økning for regionbussene også.

– Som fylkesråd for samferdsel og miljø er jeg svært godt fornøyd med dette, og vil berømme innbyggere for i økende grad å reise med buss, sier Ivar B Prestbakmo (Sp).