Ung mann frikjent for uriktig forklaring

Senja tingrett fant det ikke bevist at tranøyværingen med forsett hadde gitt uriktige opplysninger til politiet.

Frikjent Retten fant det ikke bevist at den unge tranøyværingen hadde forklart seg uriktig og frikjente han derfor.   Foto: Stian André Lund

nyheter

I september i fjor havnet en bil i ei grøft, og politiet mistenkte at promillekjøring var årsaken. Eieren nektet i utgangspunktet for at han ikke hadde kjørt i grøfta, men tilsto senere at han faktisk var skyldig og at han hadde kjørt i fylla.

Problemet var bare at tranøyværingen og flere andre før den tid hadde gitt avhør som som til dels verifiserte bileierens versjon.

Stod på sitt

Den ene kompisen til bileieren er allerede dømt for å ha avgitt uriktig forklaring, mens en annen har har tilstått det samme forholdet. Da tranøyvøringen ble kalt inn til nytt avhør i mars i år, stod han imidlertid på sitt. Det samme gjorde han da saken kom opp til behandling i Senja tingrett.

«Tiltalte forklarte at han før avhøret ikke hadde fått med seg verken at det var tiltalte som kjørte eller at det ble laget en dekkhistorie», heter det i frikjenningsdommen fra Senja tingrett.

Samtlige andre vitner, som husket den aktuelle sammenkonsten i september 2016, har forklart at de tror tiltalte har fått med seg planen med dekkhistorie og at det var bileieren som kjørte bilen. Samtlige åpnet samtlige for at det motsatte kunne være tilfelle.

Vage vitneforklaringer

På grunn av de vage vitneforklaringene konstaterer Senja tingrett at det foreligger rimelig tvil til om tranøvværingen visste om kompisens fyllekjøring samt at det var laget en dekkhistorie.

«Retten bemerker at det heller ikke er ført tilstrekkelig bevis for at tiltalte ble klar over at det var XXX som kjørte bilen, samt dekkhistorien, på noe senere tidspunkt, før avhøret», heter det i dommen.

Med all rimelig tvil tatt i betraktning anser retten det ikke som bevist at mannen hadde forsett om å gi uriktige opplysninger i avhør med politiet. Han ble derfor frikjent.

Mannen som kjørte i fylla og for i grøfta med bilen ble i mars dømt for forholdet. Senja tingrett satte straffen til ubetinget fengsel i 36 dager, samt en bot på 30.000 kroner.

Vedkommende ble også fri for førerkortet i tre år og seks måneder.