Mener sykelønnen er elefanten i rommet

Bedriftsforbundet ønsker debatt rundt den norske sykelønnsordningen.

Valgkampsak Administrerende direktør i Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen, undrer seg over at sykefraværet ikke er en kampsak dette valget.  Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

nyheter

Det er i forbindelse med Arendalsuken at Bedriftsforbundet arrangerer sykelønnsdebatt, og det for å få oppmerksomhet på det som hevdes å være et særnorsk og svært høyt sykefravær.

- I en liten industri eller produksjonsbedrift med få ansatte merker du helt klart at noen er borte fra jobben. Vi har derfor foreslått en karensdag eller 80 prosent prosent sykelønn, men vi er også åpne for andre innspill. Det viktigste for oss er at vi får en god debatt om hvordan sykelønn påvirker det norske sykefraværet og hvilke verktøy som kan få ned fraværet, sier administrerende direktør Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet i en pressemelding.

Han mener at staten kunne spart 20 milliarder kroner årlig dersom Norge fikk sykefraværet ned på svensk nivå.

– Ikke demokratisk

Bedriftsforbundet mener også at avtalen om inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen fra 2001, har kostet staten mer enn hva man har spart. Gjennom IA-avtalen, som ble inngått mellom partene i arbeidslivet og staten, ble det satt et vilkår om at sykelønnen ikke skulle røres.

- Ingen har stemt på LO eller NHO i et valg. Likevel har de to organisasjonene makten over nesten 40 milliarder kroner i statsbudsjettet. Spørsmålet om sykelønnen må ut av IA-avtalen, dagens ordningen er ikke demokratisk. Velgerne bør få stemme over hva så store summer skal brukes til, mener Thommessen.

Valgkampssak

Bedriftsforbundet mener sykelønnen burde vært en valgkampsak og mener det er uansvarlig av partiene å ikke diskutere hva som kan gjøres for å redusere kostnadene i statsbudsjettet på rundt 40 milliarder kroner.

- Høyre bruker blant annet fraværsgrensen som en valgkampsak, og skryter av at fraværet i skolen har gått ned med 40 prosent. Tenk om Høyre og de andre partiene kunne brukt samme logikk overfor voksne folk i arbeidslivet? Norge har det høyeste sykefraværet og de høyeste kostnadene i tilknytning til sykefravær blant alle OECD-landene. Vi er også dobbelt så syke svenskene. Burde vi da også fortsette med verdens mest generøse sykelønnsordning? Partiene vet nok svaret på spørsmålet, men de våger ikke å si det høyt eller gjøre noe i frykt for å miste stemmer, poengterer Thommessen.        

Bedriftsforbundet har rundt 4.000 medlemmer over hele landet. Forbundets medlemsbedrifter sysselsetter i overkant av 25.000 arbeidsplasser.