Misforståelse opp i formannskapet

Denne uka blir barnehageutgifter tema i Berg formannskap.

Barnehageregning Denne uka skal Berg formannskap diskutere retningslinjene for dekking av barnehageutgifter til flyktninger.   Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Tre foreldrepar i Berg har vært heldige, om man kan si det, da de har fått sine barnehageutgifter feilaktig dekket av Berg kommune. Årsaken er at kommunens Tjeneste for integrering (TFI) fra april i fjor til mai i år misforstod reglementet innen kommunale retningslinjer for etablering av flyktninger.

Gratis første året

Det aktuelle reglementet tilsier at kommunen dekker flyktningers utgifter til barnehage eller skolefritidsordning (SFO) det første året ved bosetning. Når begge foreldre er i introduksjonsprogram dekkes disse utgiftene i to år.

Tre foreldrepar, som alle deltok i introduksjonsprogrammet, fikk i perioden på nesten ett år dekket sine barnehageutgifter. Problemet var bare at disse var bosatt i Berg kommune tidligere enn ett år før barnehagestart, altså var kommunens bidrag ikke i tråd med retningslinjene.

"Alt dette ble stoppet fra og med mai 2017", opplyser virksomhetsleder Tore Berg-Buan i et saksframlegg til Berg formannskap.

Foreldre klaget

I mai i år mottok kommunen en søknad om dekking av barnehageutgifter for en familie, hvor den sist bosatte forelderen bel bosatt våren 2013 og første barn skulle starte i barnehage i august 2014. Da søknaden ble avslått med bakgrunn i retningslinjene, anket foreldreparet avgjørelsen, og det med bakgrunn i likebehandling.

"TFI innrømmet i avslaget at vi har tolket retningslinjene feil. Denne feil er rettet opp ved at dekking av foreldrebetaling for de dette gjaldt ble avsluttet. Da foreldrene dette gjaldt ikke har noen skyld i denne feiltolkningen ble ikke støtten krevet tilbakebetalt. Det at reglementet ble tolket feil hjemler ikke at vi skal videreføre denne feiltolkningen av likhetshensyn" skriver Berg-Buan i sin vurdering av saken.

17. august behandler formannskapet saken. Rådmannens innstilling er avslå anken.