Nå er disse gangfeltene fjerna

De to gangfeltene i Finnfjordbotn ble denne uka historie.

Fjerna Dette er et av gangfeltene som fjernes i Finnfjordbotn.  Foto: Statens Vegvesen

nyheter

Skal du krysse veien der nå, vil Vegvesenet at du legger turen inn under veien.

- Tiltaket med å fjerne gangfeltene er først og fremst for få myke trafikanter til å velge undergang når de skal krysse fylkesvegen, forteller Gunn Bodil Strømseng i Statens vegvesen i en pressemelding.

Mange elever har benytta holdeplassen langs fylkesvegen, fremfor det de mener er et tryggere alternativ i skolens nærområde.

- Fjerning av gangfeltene og endring av holdeplasser vil gi en mer bedre avvikling av kollektivtrafikken og tryggere gangforbindelser for de kollektivreisende, sier Strømseng videre.

Samarbeid

I forlengelsen av omlegginga av gangfeltene, gjøres det endringer på bussholdeplassene.

- Vegevesenet hadde et samarbeidsmøte med busselskapet, der vi sammen kom frem til ei omforent løsning. Vi fjerner tre holdeplasser samtidig som vi fjerner de to gangfeltene, sier Strømseng, som sier saka har kommet tilbake uten merknader, etter høringer hos politiet, Lenvik kommune og Senja videregående skole.

Ruster opp

For å få flere til å benytte seg av undergangen, har Vegvesenet gjort noen opprustninger.

- Med midler fra Troms fylkeskommune, har vegvesenet fått forsterka belysning i og utenfor undergangen. Andre tiltak, som for eksempel ledegjerde, vil bli vurdert, sier Strømseng, som sier at det er viktig at voksne leder med et godt eksempel.

- Dersom en fotgjenger blir påkjørt av et kjøretøy i 60 km/t vil skadene være svært alvorlige og vi ønsker at foresatte snakker med barn, og at voksne går foran som gode eksempler, avslutter hun.