Lenvik spør om å låne rådmann

I arbeidet med omstilling i helsesøstertjenesten i Lenvik, ønsker Lenvik å låne Alf Rørbakk som setterådmann.

Setterådmann: Alf Rørbakk er rådmann i Tranøy kommune.  Foto: Folkebladet

nyheter

Rådmann i Lenvik kommune, Margrethe Hagerupsen, er inhabil i saken da rådmannens svigerdatter jobber i tjenesten. Rådmannens personlige bånd gjør resten av staben også er inhabil i prosessen.

Lenvik kommune ønsker derfor å låner rådmannen til Tranøy kommune, Alf Rørbakk. Dersom Rørbakk takker ja, blir han fungerende rådmann i omlegginga av helsesøstertjenesten i Lenvik. Helsesøstertjenesten i kommunen må nedbemanne med et årsverk, som følger nedleggelsen av asylmottaket på Heimly.