Vil ha på plass masterprogram:

– Kan du fly her, kan du fly i hele verden

Senterpartiet vil satse fire millioner kroner på masterprogram med luftfart ved Universitetet i Tromsø.

luftfart: Senterpartiet har foreslått å opprette masterprogram luftfart ved UiT Norges arktiske universitet. – Dette er en åpenbar mulighet for Salangen og Arena Elvenes, sier Sigrun Wiggen Prestbakmo. Foto: Morten Dokka  Foto: Morten Dokka

nyheter

Forslag om tilskudd til opprettelse av masterprogram i luftfart ved UiT Norges arktiske universitet, og videreutvikling av droneutdanning med desentraliserte lokaliteter foreslås som en av Senterpartiets satsinger i revidert nasjonalbudsjett.

Salangen kommune har vært en pådriver i arbeidet med å få fremmet forslaget, for å styrke luftfartsutdanningen ved Universitetet i Tromsø, samt legge til rette for et samarbeid om gjennomføring av en desentralisert droneutdanning.

Arena Elvenes er da en aktuell desentralisert lokalitet. Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) mener dette vil være et stort og viktig løft for norsk luftfartsutdanning.

– Dette er veldig positivt for Universitetet i Tromsø, men også positivt for distriktskommunene som samarbeider med universitetet om luftfart, sier Wiggen Prestbakmo til Folkebladet.

Troms-benken kan støtte

– Hovedpoenget er at universitetet får anledning til å gjennomføre masterprogrammet. Da er det viktig at Troms-benken på Stortinget er oppmerksom på at de har mulighet til å støtte Universitetet i Tromsø, sier hun.

– Skal du mestre alle forhold er opplæring i arktiske forhold veldig viktig. Kan du fly i Nord-Norge kan du fly i hele verden, sier hun.

For Salangens del ligger det muligheter for droneflyging ved Arena Elvenes.

– Dette er en åpenbar mulighet for Salangen og Arena Elvenes, sier Wiggen Prestbakmo.

Droneutdanning

Perspektiv på klimatiske forhold, sikkerhet og kompetanseutvikling er utgangspunktet for ønsket om et masterprogram. Masterprogrammet har sitt primære fokus og forskningsperspektiv på operativ sikkerhet i luftfartsoperasjoner i nord. Programmets mål er å bidra til at operativ luftfarts- og forskningskompetanse skal være nasjonal eksportvare. Masterprogrammet vil romme også videreutvikling av droneutdanningen, og denne vil foregå ved desentraliserte lokaliteter.