Denne sportsbutikken går så det suser

Sportsbutikken Sport1 på Andslimoen leverte et resultat på like over en million kroner i 2016.

GOD BUTIKK Sport1 i Målselvsenteret het tidligere MX Sport.  Foto: Folkebladet

  • 2016 2015
  • Inntekter 7.811.090 7.666.722
  • Driftsresultat 1.046.737 318.729
  • Res.før skatt 1.053.758 325.344
  • Egenkapital 2.905.994 2.120.403
nyheter

Butikken, som tidligere het MX Sport omsatte for 7,8 millioner kroner og satt igjen med et resultat før skatt som var betydelig høyere enn i 2016. Like i overkant av 700.000 kroner for å være mer nøyaktig.

Driftsresultatet endte på drøyt en million.