Vil bruke skolen som arena for integrering

Fylkesrådet inviterer fylkestinget til å vedta en tiltaksplan for å bedre videregående opplæring som arena for integrering.

VIKTIG Fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V) tror at språkbading hos bedrifter gir minoritetsspråklige raskere læring om språk, kultur og samfunn og styrker integreringen.  Foto: Stian Jakobsen

nyheter

Tiltakene er basert på utdanningsetatens kunnskapsdokument som viser situasjonen, lovverket og mulighetene. Det gjelder i hovedsak ungdom med rett til videregående opplæring.

Fylkesrådet vil i en sak om voksenopplæringen se nærmere på integreringstiltak for dem med voksenrett.

Fylkesrådet foreslår i så måte en rekke tiltak i sin innstilling til fylkestinget. De vil blant annet innføre et grunnkurs i norsk for alle minoritetsspråklige elever som skal inn på videregående opplæring.

- Viktig

De tre innføringstilbudene i Troms skal ifølge en pressemelding fra Troms fylkeskommune videreutvikles, og ekstra grunnskoleopplæring skal utprøves i samarbeid med Tromsø kommune ved Ishavsbyen videregående skole.

Det skal også gjelde de som allerede har en grunnskoleutdanning fra hjemlandet siden de uansett må lære norsk språk og samfunnsliv. Ordningen vil også utredes for igangsetting andre steder i fylket.

- En svært viktig del av kvalifiseringen til arbeidslivet er å beherske norsk, ikke minst muntlig norsk i yrkessammenheng, der det gjerne snakkes langt raskere og litt annerledes enn i øvingssituasjoner i skoler, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V).

Behandles

Sollied tror at språkbading hos bedrifter gir minoritetsspråklige raskere læring om språk, kultur og samfunn og styrker integreringen.

For å igangsette nye ordninger i fylket tilsettes en prosjektmedarbeider for integrering, basert på ekstra midler søkt fra IMDI.

Ressursteamene på skolene skal ifølge pressemeldingen videreutvikles som pådrivere og kunnskapsbase rundt elevenes behov for tilrettelegging.

Tiltakene vil gjelde hele opplæringsløpet, i skole og bedrift og fylkestinget behandler saken i junimøtet.