Første løypemelding om lusepåvirkning

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt den første vurderingen av lusepåvirkning på vill laksefisk i produksjonsområdene.

FØRSTE Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt den første vurderingen av lusepåvirkning på vill laksefisk i produksjonsområdene. 

nyheter

- Denne løypemeldingen gir en første vurdering til næring og myndigheter om tilstanden i de ulike produksjonsområdene, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Til høsten kommer den endelige rapporten.

- Den tar også med seg overvåkningen for 2017. Når den kommer har jeg for første gang grunnlag for å legge til rette for vekst etter det nye systemet, opplyser han.

Usikkerhet

I løypemeldingen konkluderes det med at det er lav risiko for lusepåvirkning på vill laksefisk i produksjonsområdene 1 og 8-13, moderat påvirkning i produksjonsområdene 2 og 4-7, mens påvirkningen er høy i produksjonsområde 3.

Usikkerheten rundt analysene er stor i enkelte områder. Det gjelder spesielt område 4, 6, 10 og til dels 12. Derfor vil den forsterkede overvåkningen i 2017 være viktig.

- Før sommeren tar jeg sikte på å legge frem departementets vurdering av denne første prøvekjøringen, gjennom at det settes en farge på de ulike produksjonsområdene. Jeg vil da skru på trafikklyset for første gang, sier Sandberg. Beslutningen om hvilke områder som blir tilbudt vekst vil først bli tatt etter at den endelige rapporten kommer til høsten, påpeker Sandberg.

Produksjonsområdene:

1: Svenskegrensen til Jæren

2: Ryfylke

3: Karmøy til Sotra

4: Nordhordland til Stadt

5: Stadt til Hustadvika

6: Nordmøre til Sør-Trøndelag

7: Nord-Trøndelag med Bindal

8: Helgeland til Bodø

9: Vestfjorden og Vesterålen

10: Andøya til Senja

11: Kvaløya til Loppa

12: Vest-Finnmark

13: Øst-Finnmark