Rykket ut i finstasen til gressbrann

I finstasen måtte brannfolk i Lavangen kaste seg rundt fra kakebordet og rykke ut til en gressbrann ved Fv. 84 i Spansdalen.

ALLTID BEREDT: Selv på 17. mai er mannskapene i Lavangen i full beredskap og flere rykket ut i finstasen direkte fra festlighetene på nasjonaldagen.   Foto: Ulf Antonsen

SLOKKER: Selv om gressbrannen så ut til å gå ut av seg selv, valgte mannskapene å slokke for å unngå spredning til den tørre lia på andre sida av vegen.   Foto: Ulf Antonsen

nyheter

Ved ettida ble mannskapene i det frivillige brannvesenet varslet om brann av 110-sentralen, som hadde fått melding om brannen fra en bilist.

Flere måtte i hui og hast forlate 17. mai-festen i Lauvhallen da brannvarsleren de bærer med seg, varslet.

Både den nye og gamle brannbilen ble tatt i bruk og da mannskapene kom fram brant det i lyngen mellom elva og fylkesveien.

For å unngå spredning ble slokking satt i verk og det hele var over etter kort tid. Som en av mannskapene sa det:

- Vi kan ikke vite om omfanget når vi får et varsel, men det er like greit å slokke for å unngå spredning til andre siden av veien.