Det landes mindre torsk, men verdien stiger

Fiskerne får bedre betalt.

Til tross for at det er levert mindre torsk hittil i år sammenlignet med fjoråret, går verdien opp på grunn av gode priser. 

nyheter

– Vårtorskefisket er i full gang! Nesten 90 prosent av all fersk torsk som ble landet i Råfisklagets distrikt i forrige uke (uke 16), ble fisket og levert i Troms og Finnmark, skriver Råfisklaget på sine nettsider.

Det er båter som fisker med snurrevad som står for den største aktiviteten; ca halvparten av den ferske torsken ble fisket og levert av disse båtene, som også fisker og leverer en del hyse og sei, påpekes det fra Råfisklaget.

Samtidig viser talleme at fangsten går ned sammenlignet med fjoråret. Til tross for det går verdien opp.

– Det er levert ca 4600 tonn mindre fersk torsk regnet i rund vekt hittil i år sammenlignet med i fjor. Samtidig har verdien til leveransene økt med 200 millioner kroner. Snittprisen som er betalt til fisker har altså gått opp fra 20,86 til 22,92 kr/kg for sløyd hodekappet torsk.