- Frafall er en stor utfordring i høyere utdanning

I går kom søknadstallene fra Samordna opptak, og i år er det 135.587 søkere til høyere utdanning.

PUSS OPP NSOs leder Marianne K. Andenæs, mener tiden er inne for å pusse opp universitetsbygg. Dette kan medføre at flere fullfører utdanningsløpet, ifølge henne.  Foto: NSO/ Skjalg Bøhmer Vold

HØYERE UTDANNING Studiesenteret på Finnsnes, lokalisert i Kunnskapsparken, tilbyr flere retninger innenfor høyere utdanning.  Foto: Reidar Ingebrigtsen

nyheter

Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2016 viser at nesten 40 prosent av de som får opptak kommer til å slutte på utdanningen.

NSO utfordrer nå utdanningsinstitusjonene til å bruke de neste tre måneder på å sikre at nesteårs studenter ikke blir en del av en tragisk frafallsstatistikk.

- Frafall er en stor utfordring i høyere utdanning i dag. Alle vet hva som skal til for at studenter fullfører studiene, nå må utdanningsinstitusjonene levere på tiltakene, sier leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Marianne Andenæs.

- Viktig

Studiebarometeret gjennomført av NOKUT årlig, har flere år vist at undervisning og veiledning er noe av det studentene er minst tilfreds med. Derfor mener NSO at alle institusjoner må innføre en faglig mentorordning, som innebærer at alle studenter skal få personlig oppfølging av en vitenskapelig ansatt.

- Det er viktig at studenter blir inkludert i det akademiske og sosiale fellesskapet allerede fra studiestart. Vi mener at alle utdanningsinstitusjoner må gi studentene en en faglig mentor ved studiestart, fortsetter Marianne Andenæs.  

Må ha plass

I dag har mange av utdanningsinstitusjonene slitt og gammel bygningsmasse, samtidig er det få arealer hvor studentene kan oppholde seg.

Studenttallet fortsetter å øke, men bygningsmassen øker ikke i samme tempo.

- Tiden er overmoden for å hente inn det store etterslepet på oppussing av bygg. Vi kan ikke ta inn flere studenter enn det der plass til. Vi er avhengig av den kompetansen bidrar med, men da må sørges for at det plass til å studere, avslutter Andenæs.