Nå blir det lettere å holde seg på sporet

Troms fylkeskommune har gitt midler til skilting og merking av en rekke turløyper i Midt-Troms.

Midler Troms fylkeskommune deler ut 900.000 kroner til skilting og merking av turløyper i hele Troms, mange av dem i Midt-Troms.   Foto: Toril Skogund/Troms fylkeskommune

Videre Fylkesråd for helse. kultur og næring, Willy Ørnebakk, sier at fylkeskommunen ønsker å forsette satsinga på merking av turløyper fremover.   Foto: Privat

nyheter

For femte året på rad deler Troms fylkeskommune ut midler til skilting og merking av turløyper i Troms. Totalt har fylkesrådet bevilget 900.000 kroner gjennom turskiltprosjektet "Det skal merkes i Troms", et prosjekt som skal bidra til økt og trygg friluftsferdsel der folk bor og oppholder seg.

– Turveier og turstier er de viktigste anleggene for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Skilting bidrar til å synliggjøre og senke terskelen for å bruke disse. Gjennom skilting fra eksempelvis sentrum i tettsteder og byer blir turrutene mer tilgjengelige. Turskiltprosjektet er således med på å heve standarden på turområdene i fylket, sier fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk (Ap).

Flere hundre kilometer

Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og Troms fylkeskommune, og følger den nasjonale standarden for utforming av skilt og informasjonstavler. Slik skapes en gjenkjennbar infrastruktur.

– I 2017 blir flere turruter i Midt-Troms, Gratangen, Harstad, Storfjord, Ibestad, Tromsø og Balsfjord merket og skiltet. Innsatsen de frivillige gjør for å tilrettelegge for allmennheten er imponerende. Dette er siste året Gjensidigestiftelsen er inne med tilskudd over denne ordningen, men fylkeskommunen ønsker å fortsette satsingen framover, sier fylkesråd Ørnebakk.

Turløyper i Midt-Troms

Her er lista over søkerne som har fått tildelt midler til skilting og merking av turløyper i Midt-Troms i 2017.

  • Midt-Troms friluftsråd: Skilting av turstier til Hamnneset og Tetinden - 15.000 kroner.
  • Midt-Troms friluftsråd: Skilting av turstier i Nordre Torsken - 15.000 kroner.
  • Midt-Troms friluftsråd: Skilting av turstier og skiløype i Sørreisa - 118.000 kroner.
  • Midt-Troms friluftsråd: Skilting turstier fra Brøstadbotn til Børingen - 59.000 kroner.
  • Midt-Troms friluftsråd: Skilting av turstier, sykkel- og skiløyper i Silsandmarka – 86.000 kroner.
  • Midt-Troms friluftsråd: Skilting av turstier og sykkelstier i Tranøy - 140.000 kroner.
  • Salangen kommune: Turinformasjon i Salangen - 20.000 kroner.
  • Troms turlag: Skilting av tre ruter: Rostadhytta og nordover til Gappo - Golda, Jægervasshytta og i Skipsfjorden - 94.000 kroner.