Én av 13 søkere ligger an til å ta storpott

Restmidler på 240.000 kroner står igjen etter at Coops kulturkasse ble avviklet i Tranøy. Nå ligger det an til at beløpet i sin helhet går til en søker.

Midler Bygdelaget Ny Dag, bygdelaget Bellevue, bygdelaget Vardheim, Sør-Tranøy husflidslag, Sør- Tranøy idrettslag, A/L Stonglandet Veilys, Kor Flott (på bildet) og Senja Historielag ligger an til å få potten på 240.000 kroner.   Foto: Birger Caspersen

nyheter

STONGLANDSEIDET: For nesten 40 år siden – i 1979 – ble Stonglandet samvirkelag avviklet med midler til gode. Disse pengene ble aldri anvendt til et nytt samvirkelag eller en annen avdeling av et annet slag på stedet, og i 2006 ble det derfor etablert en Coop kulturkasse i Tranøy for fordelig av restmidlene. I fjor ble også kulturkassen avviklet. Imidlertid er midlene fra avviklinga av samvirkelaget ennå ikke brukt opp. En pott på nesten 240.000 kroner gjenstår fortsatt.

13 søknader

Tranøy kommunestyre er bedt om å drøfte sakenog finne frem til allmennyttige formål som midlene kan brukes til, for så å sende en søknad til Coop Norge om anvendelse av midlene. I den anledning er råd, lag og foreninger bedt om å sende innspill og forslag til mulige allmennyttige og veldedige formål. Responsen har ikke latt vente på seg, og kommunen har mottatt hele 13 søknader.

Søkerne – eller forslagsstillerne – er råd, lag og foreninger fra hele kommunen, som foreslår at restpotten kan brukes på alt fra renovering av samfunnshus til veilysutbedring.

Tilbake til utgangspunktet

Rådmann Alf Rørbakk har etter å ha sett på alle innspillene innstilt på at den ene av søkerne får hele pengepotten i sin helhet. Denne søknaden omfatter flere lag og foreninger i Sør-Tranøy – Bygdelaget Ny Dag, bygdelaget Bellevue, bygdelaget Vardheim, Sør-Tranøy husflidslag, Sør- Tranøy idrettslag, A/L Stonglandet Veilys, Kor Flott og Senja Historielag, som ønsker å benytte restpotten på 240.000 kroner som toppfinansiering til ulike prosjekter.

– Rådmannen finner det naturlig at midlene kanaliseres tilbake til allmennyttige formål innen nedslagsfeltet til tidligere Stonglandet Samvirkelag, heter det i Rørbakks innstilling.

Tranøy kommunestyre behandles saken 26. april.