Frisklivsentralen inn i unik rolle

Helsedirektoratet har utpekt Frisklivsentralen i Lenvik til eksklusivt samarbeid.

SENTRAL: Folkehelsekoordinator Karoline Sandberg foran tre av brukerne av Frisklivsentralen. Foto: Arve Svestad, Lenvik kommune  Foto: Arve Svestad, Lenvik kommune

nyheter

Nærmere bestemt skal Frisklivsentralen i Lenvik bli en regional utviklingssentral. Sentralen blir med det én av fem i Norge som får samarbeide med Helsedirektoratet om uvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivsentraler. Det opplyser Lenvik kommune i en pressemelding.

Samarbeidet med Helsedirektoratet skal gå over tre år, og folkehelsekoordinator Karoline Sandberg er mener dette er en annerkjennelse av arbeidet som er lagt ned i tilbudet så langt.

– Dette er med på å synliggjøre hva man kan få til med begrensede ressurser, og vi er godt fornøyd med at en liten kommune som oss er valgt ut til å bli med i prosjektet, sier Sandberg, og peker på at Lenvik er en av to i Helseregion Nord som er valgt ut.

Godt kvalifisert

I begrunnelsen fra Helsedirektoratet heter det blant annet at Frisklivsentralen i Lenvik er godt kvalifisert til å bidra aktivt til implementering av anbefalingene i Veileder for kommunale frisklivssentraler i sin region, og til kunnskaps-, kvalitets- og tjenesteutvikling, nettverksbygging og spredning av kompetanse. Frisklivsentralen fyller alle kriterier i tilbudsforespørselen og synliggjør hvordan de konkret vil løse oppgaven som utviklingssentral, uttales det fra direktoratet.

Sandberg setter pris på Helsedirektoratets vurdering, og trekker frem at dette gir mulighet til å forske på effekten av tiltakene som settes inn, samt en link inn til større miljø og nettverk der de kan dele erfaringer.

– Til nå har resultatene av arbeidet som Frisklivsentralen gjør vært basert på subjektive vurderinger. Dette samarbeidet gir oss mulighet og hjelp til å utvikle bedre verktøy og finne den metodikken som fungerer.

Hjelper og støtter

Frisklivssentralene er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Frisklivssentralen i Lenvik hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk (voksne), gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.