Her er det færrest ledige i Troms

Arbeidsledigheten i Bardu kommune er på bare én prosent. Det er lavest i fylket.

Få ledige Per juni er det registrert bare én prosent arbeidsledighet i Bardu kommune.  Foto: Bjørn Rasch-Tellefsen

nyheter

SETERMOEN: NAV skryter i en pressemelding av et svært godt arbeidsmarked i Troms, og viser til at hele ti av fylkets 24 kommuner har en ledighet under to prosent. Aller lavest ledighet finner vi for øyeblikket i Bardu kommune, hvor bare én prosent av innbyggerne er ledige for jobb. Nabokommunen Målselv med en arbeidsledighet på 1,2 prosent deler på andreplassen sammen med Karlsøy.

Høyest arbeidsledighet finner vi i Torsken kommune med 2,9 prosent.

151 færre ledieg

Ved utgangen av juni måned er det 1.789 personer ledige i Troms, noe som utgjør to prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med samme periode i fjor er det 151 færre ledige. Av disse er 676 kvinner og 1.113 menn.

– Jevnt over er det nedgang i ledigheten i alle aldersgrupper og bransjer. Spesielt er det fin utvikling på arbeidsmarkedet i Nord-Troms. Her er det 33,3 prosent færre ledige nå enn det var på samme tidspunkt ifjor, sier fylkesdirektør Stein Rudaa.

I fylket totalt er det størst nedgang i ledighet innen serviceyrker som butikk- og salgsarbeid og reiseliv og transport.

– Næringslivet er inne i en fin utvikling og det er stor optimisme innenfor de fleste bransjer. Det jobbes målretta med markedsarbeid i NAV i Troms og fylket har den tredje laveste ledighet i landet, sier Rudaa.

Mange ledige stillinger

– I tillegg til at ledigheten er lav, er tilgangen på ledige stillinger i fylket veldig bra. Per juni er det registert 908 ledige stillinger i fylket, - de fleste innen helse, pleie og omsorg og undervisning og bygg- og anleggsbransjen. Når vi samtidig vet at mange ledige jobber ikke er registrert, er dette med på å bekrefte den gode trenden i nord, sier Rudaa.