Folket sier rungende nei til sammenslåing

Mandag har det vært folkeavstemming i åtte av de ti Midt-Tromskommunene.

TELLING Her telles stemmene i Dyrøy etter at valglokalene stengte mandag kveld. 

STEMTE Fra folkeavstemminga i Salangen. Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (t.h.) er særlig fornøyd med oppmøtet blant de unge. 

UNGE STEMMER Dyrøyordfører Marit Alvig espenes viser deltakelsen blant kommunens unge. 

nyheter

I alle kommunene i Midt-Troms, unntatt Lenvik og Lavangen, har det vært gjennomført folkeavstemming om kommunesammenslåing søndag og mandag. Lenvik og Lavangen skal ikke ha avstemming.

Her oppdaterer vi deg på siste nytt om folkeavstemminga etterhvert som de tikker inn til redaksjonen.

Tranøy

Kl. 20:11 — Tranøy har stemmetallene klare. 36,6 prosent av de stemmeberettigete har stemt. 64,3 prosent vil at Tranøy skal fortsette som en egen kommune.

34,4 prosent sa ja til at Tranøy danner ny kommune sammen med inntil seks kommuner i henhold til framforhandlet intensjonsavtale. 1,3 prosent av stemmene var blanke.

Salangen

Kl. 20:20 — Både i Salangen og Dyrøy har folket sagt et klart nei til kommunesammenslåing.

71,8 prosent av de som avga stemme i Salangen sier nei til sammenslåing. Valgdeltakelsen var på 26,2 prosent, melder ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo.

26, 87 stemte «ja» til sammenslåing, mens 1,25 prosent avga blank stemme i Salangen.

Dyrøy

Kl. 20:32 — I nabokommunen Dyrøy sier 87,9 prosent sier nei til kommunesammenslåing. 51,2 prosent møtte opp i valglokalene.

10,69 prosent stemte for at Dyrøy skal slå seg sammen med Salangen og Bardu til én kommune. 1,39 prosent stemte blankt.

Ordfører Marit Alvig Espenes sier at folk i Dyrøy har gitt et klart og tydelig svar på at de vil være egen kommune.

- Dyrøyfolket har igjen vist sitt store engasjement og gitt kommunestyret et tydelig råd. Spesielt artig er det at ungdommene våre har stilt opp og benyttet stemmeretten sin. Det lover godt for framtida, sier ordføreren.

Det er nå opp til kommunestyret i Dyrøy å fatte endelig vedtak i saken 16. juni.

Hva mener du om resultatene? Si din mening i kommentarfeltet under (Stengt fra midnatt til kl.06)

Berg

Kl. 20:42 71 prosent av de som stemte i Berg kommune vil at yttersida-kommunen skal fortsette som egen kommune. Kommunen melder om 54 prosent oppmøte i stemmelokalene.

29 prosent vil at Berg danner ny kommune sammen med andre kommuner. To av stemmene var blank.

Målselv

Kl. 20:51 — Også i Målselv er det et klart nei til å slå seg sammen med andre kommuner. Her viser stemmene at 71,9 prosent sier nei. Valgdeltakelsen var på 28,7 prosent.

Alternativet Målselv og Bardu som én kommune fikk 22,2 prosent, mens 4,9 prosent stemte blankt.

Bardu

Kl. 20:58 — Hele 80 prosent av dem som stemte i Bardu mandag sa nei til å slå seg sammen med andre kommuner. Oppmøteprosenten i Bardu var på 34,9 prosent. Ved denne folkeavstemminga hadde også 16- og 17-åringene anledning til å stemme, og her var det en frammøteprosent på 42.

Torsken

Kl. 21:05 — I Torsken hadde man en valgdeltakelse på 50 prosent. 75,8 prosent av de som stemte vil at Torsken skal bestå som egen kommune, mens 24,2 prosent er for sammenslåing med andre kommuner.

Sørreisa

Kl. 21:36 — Ordfører Jan-Eirik Nordahl opplyser at man fortsatt teller. Valglokalene stengte først klokke 21 i Sørreisa.

Kl. 22:56 — Da er resultatet klart for Sørreisa: 81 prosent stemte for at Sørreisa skal bestå som egen kommune også i framtida. 18,8 prosent stemte for at Sørreisa skulle gå i lag med Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken og danne en ny kommune. 0,2 prosent stemte blankt. Valgdeltakelsen var på 43,1 prosent.

Ordføreren konstaterer at det er under halvparten av de stemmeberettigede som har avgitt sin stemme.

– Som ordfører hadde jeg håpet at flere hadde benyttet stemmeretten i denne saka, sier han.

- Jeg er veldig glad for at resultatet ble så tydelig til tross for lav valgdeltakelse. Det har vært et stort engasjement i Sørreisa. De som har stemt har gitt kommunestyret et klart råd om hva de mener er best for kommunen, sier han.

- Nå har vi hørt befolkningen og det er et stort flertall som ønsker at Sørreisa skal fortsette som egen kommune i framtida. Det er bred enighet politisk om at vi skal rette oss etter folkets råd, avslutter ordfører Jan-Eirik Nordahl.

Oppsummert

Et klarere standpunkt blant befolkninga skal man lete lenge etter.

Her er nei-prosenten i de åtte kommunene i Midt-Troms oppsummert:

  • Salangen 71,8%
  • Bardu 80%
  • Målselv 71,9%
  • Dyrøy 87,9%
  • Tranøy 64,3%
  • Torsken 75,8%
  • Berg 71%
  • Sørreisa 81%

Resultatet fra denne folkeavstemminga vil være rådgivende når kommunestyrene setter seg ned for å behandle spørsmålet om sammenslåing.

Kl. 22:13 — Hele 46 kommuner har i dag holdt folkeavstemming for og imot kommunesammenslåing. I svært få kommuner sier folket «ja». Gjengangeren etterhvert som resultatene tikker inn er «nei».

Kl. 22:21 — Skånland har sagt et overveldende ja til å slå seg sammen med en nabo. Bare 11,5 prosent av dem som stemte vil forbli en egen kommune,melder Aftenposten. Også folket i Kvalsund kommune i Finnmark er positive til sammenslåing, melder Kommunal Rapport.

Kl. 23:20 — En oppsummering som Kommunal Rapport har gjort så langt, viser 10 ja og 28 nei til kommunesammenslåing.

Kl. 23:49 — Ti kommuner i Troms hadde avstemming mandag. I én kommune sier folket ja, åtte sier nei og én var ikke ferdig med opptellinga mandag kveld.