Ble enige om 0-oppgjør på overtid

Enige søndag morgen.

Riksmekler Nils Dalseide innledet meklingen mellom Fellesforbundets Jørn Eggum (t.v.) og Norsk Industris Stein Lier-Hansen (t.h) 16. mars. Søndag morgen ble de enige.  Foto: Vidar Ruud

nyheter

FINNSNES: Fellesforbundet og Norsk Industri ble på morgenen søndag 3. april enige i frontfagoppgjøret. Som vanlig ble det forhandlet på overtid, kommer det frem i en pressemelding fra Norsk Industri.

Med kyndig assistanse fra Riksmekler Nils Dalseide lyktes det partene å komme frem til en avtale.

Det generelle kronetillegget blir i år null kroner. På tross av null i sentralt tarifftillegg, blir resultatet av overheng (1,1 prosent), tekniske endringer og forventet glidning en årslønnsvekst på 2,4 prosent.

– Jeg forventer nå at etterfølgende oppgjør ender opp innenfor frontfagets rammer, og dermed er lojale mot industrien, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

Viktig for norsk konkurranseevne

Resultatet innebærer ytterligere redusert lønnsvekst i Norge, i tråd med utviklingen de siste år. Lønnsveksten i Norge er etter dette oppgjøret på linje med sentrale handelspartnere.

Stein Lier-Hansen understreker at det er avgjørende viktig for norsk konkurranseevne og sikring av fremtidige industriarbeidsplasser at denne utviklingen fortsetter.

– Det norske kostnadsnivået må ned, om jobbene skal kunne reddes, sier han.  

Partene er enige om å legge til rette for styrket kompetanseutvikling i bedriftene. Det vanskelige pensjonsspørsmålet ble i sluttfasen av meklingen løftet ut av frontfagoppgjøret. Dette blir nå overlatt til en utredning basert på Fellesforbundets og Norsk Industris forslag om pensjonskonto, i regi av regjeringen og i samarbeid med arbeidslivets parter.

Et felles brev fra Fellesforbundet og Norsk Industri til regjeringen ved statsminister Erna Solberg resulterte i at Regjeringen har besluttet å foreslå for Stortinget en utvidelse av permitteringstidens lengde fra 30 til 52 uker. Stein Lier-Hansen roser Regjeringen for konstruktiv medvirkning til å bringe oppgjøret i havn.

Krevende

Lier-Hansen sier at årets oppgjør var meget krevende:

– Ikke først og fremst, som man vil forstå, på grunn av kroner og øre. Andre krav skaffet oss mer hodebry. Pensjon og krav knyttet til såkalt "sosial dumping" for å nevne noe. Men bakteppet i industrien – med økende ledighet ikke minst i oljerelatert sektor – trakk partene i retning enighet. Og det skulle egentlig bare mangle. Vi som er arbeidslivets parter har en klar og felles forpliktelse på oss til å gjøre det vi kan for å sikre verdiskaping og arbeidsplasser i industrien, sier han.

Oppgjøret går nå til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer. Denne vil være avsluttet 29. april. Styret i Norsk Industri skal også behandle det fremforhandlede resultatet.

Medlemsbedrifter i Norsk Industri som ønsker å forkaste meklingsforslaget må gi skriftlig melding om dette innen 15. april 2016, jf. Hovedavtalens paragraf 3-5.