– De som jakter på jobb bør tenke bredt

Ledigheten har holdt seg stabil gjennom desember. Den utgjør 1.774 personer.

TALL: Det er lav ledighet i Troms. Faktisk den tredje laveste i landet. Foto: Stian Jakobsen  Foto: Stian Jakobsen

nyheter

FINNSNES: I landet som helhet gikk ledigheten opp i desember, men i Troms har antallet ledige holdt seg uendret, skriver Nav Troms i en pressemelding.

Troms har den laveste ledigheten i landet etter Oppland og Sogn og Fjordane.

– Stabilt

– Vi kan slå fast at 2015 har vært nok et år med et stabilt og positivt arbeidsmarked i fylket. Mange næringer har vokst og ansatt flere folk, og det er et fortsatt økende behov for arbeidskraft i offentlig sektor, ikke minst innen helse og omsorg, sier Stein Rudaa, som er fylkesdirektør i Nav Troms, i pressemeldingen.

Det ble utlyst 488 ledige stillinger i Troms i desember, som er 28 flere sammenliknet med desember i fjor. Stillingene som registreres på nav.no utgjør trolig kun halvparten av alle ledige jobber, siden bedrifter ofte bruker egne nettverk, hjemmesider og sosiale medier for å rekruttere arbeidskraft.

– De som jakter på jobb bør tenke bredt, både når det gjelder bransjer og geografi. Da høyner de sine jobbsjanser betraktelig, understreker Stein Rudaa.

Positiv

Og det er ikke forventet at starten på neste år skal bli veldig dårlig. Prognosene er positive, skal vi tro Nav.

– NAVs prognose for 2016 tilsier økt sysselsetting i både privat og offentlig sektor og lav ledighet. NAV anslår i sin prognose for 2016 en ledighetsrate på 3,3 prosent for landet, og en ledighetsrate på 2,3 prosent for Troms fylke, heter det i pressemeldingen.

– Den økte ledigheten på landsbasis vil i mindre grad ramme Troms på grunn av at det er lite oljerelatert virksomhet i fylket, sier Rudaa.

I Troms var det Kvænangen som hadde den høyeste ledigheten med 3,6 prosent. Deretter fulgte Kåfjord med 3,5 og Dyrøy med 3,2.

Storfjord hadde lavest ledighet med 1 prosent, fulgt av Bardu med 1,2 prosent.

Av byene i fylket hadde både Tromsø og Lenvik 1,9 prosent, mens Harstad hadde 2,5 prosent.