Idrettens kompensasjonsordning kan bli forlenget til over sommeren

Regjeringen ønsker å gi idretten en «sommerpakke» ved å utvide kompensasjonsordningen til 1. september.

Kultur- og idrettsminister Abid Raja (V) vil forlenge kompensasjonsordningen for idretten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB 

ntb sport

I perioden 1. juli til 1. september foreslår regjeringen å øke bevilgningen til 300 millioner kroner for idretten og frivilligheten, som har fått hjelp fra staten gjennom flere krisepakker under koronapandemien.

Regjeringen skriver i en pressemelding at den erkjenner at smittesituasjonen fortsatt skaper betydelig usikkerhet for kultur, frivillighet og idrett.