Regjeringen: Folketallet i distriktskommuner skal øke