Tirsdagens snittpris per kWh er 32,6 øre lavere enn mandag og 14,1 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen tirsdag på 50,2 øre per kWh er mellom klokken 10 og 11 på formiddagen. Den er 77,1 øre lavere enn mandag og 20,2 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 67,07 øre.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting tirsdag, siden prisen aldri overstiger 70 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 17,9 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.

Sjekk ut vår oppdaterte strømkalkulator